Contact

Sklené Teplice - „oáza pre Vaše kosti“

Domáce platby
Slovenská sporiteľňa a.s., 965 01 Žiar nad Hronom
č. ú : 0410820802/0900
IBAN : SK81 0900 0000 0004 1082 0802

Zahraničné platby
Slovenská sporiteľňa a.s., 965 01 Žiar nad Hronom
č. ú. : 041405707/0900
IBAN : SK22 0900 0000 0004 1140 5707

Ostatné kontakty

Riaditeľstvo kúpeľov - sekretariát
+421 45 677 10 65
+421 907 808 147
info@kupele-skleneteplice.sk

Prevádzka kúpeľov
+421 45 677 10 61
+421 918 450 071
prevadzka@kupele-skleneteplice.sk

Marketingové oddelenie
+421 45 677 10 65
+421 917 921 194
marketing@kupele-skleneteplice.sk

Centrálna a prijímacia kancelária Geothe
+421 45 677 10 61
+421 905 413 297
recepcia@kupele-skleneteplice.sk
prijem@kupele-skleneteplice.sk

Recepcia Relax Thermal - rezervácie
+421 45 677 10 54
+421 905 576 350
recepcia@kupele-skleneteplice.sk
prijem@kupele-skleneteplice.sk

 

 

Bene Kd 7 (vii) Scarpe

You want to know the news?

Social media

Be connected