Oznam o dočasnom uzavretí kúpeľov

Vážení priatelia, verní klienti kúpeľov, milí hostia a kamaráti

Žijeme veľmi neľahkú dobu, v ktorej sme ako spoločnosť vystavení rozhodnutiam, ktoré majú dopad na množstvo ľudí. Jedno také rozhodnutie sme museli aj my v našich kúpeľoch urobiť. Verte nám, že to vôbec nebolo ľahké rozhodnutie.

Aj napriek enormnej snahe, vynikajúcej práci všetkých ľudí, ktorí pre našich hostí v kúpeľoch zabezpečujú hlavne to, aby boli spokojní cítili sa u nás ako doma, sa nám nepodarilo udržať ekonomickú odôvodnenosť nechať kúpele otvorené.

Preto od 1.12.2021 do konca januára 2022 ostávame zatvorení s tým, že ak by sa situácia zmenila, určite Vám všetkým dáme vedieť. Našou snahou je poskytovať čo najlepšie služby a preto by sme boli radi, keby ste našim kolegom vyjadrili podporu akokoľvek to bude možné. Zaslúžia si to.

Veríme, že nám ostanete verní a že spoločne toto obdobie prekonáme. Ďakujeme, že ste.

Kolektív Liečebných termálnych kúpeľov Sklené Teplice

 

RECEPCIA

na recepciu sa dovoláte PONDELOK - PIATOK, 13:00-16:00

alebo môžete zaslať email s Vašími otázkami na:

email: recepcia@kupele-skleneteplice.sk

tel. číslo +421 45 677 10 61 , +421 905 413 297

Recepcia otvorená počas Decembra:

1.12.-20.12.2021

27.12.-29.12.2021