Zásady ochrany osobných údajov

Pri výkone našej činnosti dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť Liečebné termálne kúpele, a.s. je riadne spracúvanie vašich osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás podstatná, preto by sme vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)