Procedúry na lekársky predpis

Pre pacientov Procedúry na lekársky predpis

Procedúry hradené poisťovňou

Na základe odporúčania vytvárame pre pacientov komplexný kúpeľný program, ktorý pacient po príchode obdrží po konzultácii s kúpeľným lekárom. Poisťovňou sú hradené procedúry zobrazené nižšie. 

Pacienti si počas svojho liečebného pobytu môžu dokúpiť aj ďalšie ozdravné relaxačné procedúry. O ich vhodnosti v rámci vašej indikácie vás bude informovať lekár pri vstupnej prehliadke. 

Zobraz procedúry za doplatok

Procedúry pre pacientov na lekársky predpis