Rekreačný poukaz

Príspevok na dovolenku od zamestnávateľa

 

Vážení kúpeľní hostia, využite rekreačný poukaz s príspevkom od vášho zamestnávateľa na váš kúpeľný pobyt. 

Čo je rekreačný príspevok?
- 1.januára 2019 vstúpilo do platnosti doplnenie Zákonníka práce o §152 a) zamerané na rekreáciu zamestnancov, podľa ktorého máte nárok na príspevok na rekreáciu vo výške 55% oprávnených výdavkov na dovolenku na území Slovenskej republiky.

Kedy máte nárok na rekreačný príspevok?
- pracujete vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobili ste v nej aspoň 24 mesiacov
- vyberiete si z našej ponuky kúpeľný pobyt s najmenej 2 prenocovaniami

Podmienky pre uplatnenie rekreačného poukazu:
- pred odchodom z našich kúpeľov žiadajte faktúru (daňový doklad), ktorý obsahuje: vaše meno, termín pobytu a cenu za pobyt. Daňový doklad predkladáte svojmu zamestnávateľovi a na základe dokladu vám zamestnávateľ preplatí príspevok na dovolenku
- v našich kúpeľoch môžete využiť rekreačný poukaz spoločností Gusto karta alebo UpDéjeuner

Kedy a ako mi bude rekreačný príspevok preplatený?
- zamestnávateľ vám do 30 dní vo výplate preplatí 55% zo sumy, ktorú ste za pobyt/rekreačný poukaz zaplatili, maximálne 275€ za kalendárny rok

V prípade viacerých otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vyberte si svoj kúpeľný pobyt

PRESKÚMAŤ RELAXAČNÉ POBYTY