Ako vybaviť liečbu

Pre pacientov Ako vybaviť liečbu

Postup pre vybavenie kúpeľnej liečby

Kúpeľná liečba hradená zdravotnou poisťovňou je podmienená odporúčaním vášho všeobecného lekára, ktorý vás na kúpele odporučí na základe pokynu lekára – špecialistu. Prinášame vám kompletné informácie k vybaveniu liečby v kúpeľoch.

Podľa čoho si vybrať kúpele?

Kúpele je potrebné vyberať starostlivo, aby bol pacient schopný absolvovať liečebné procedúry bez akýchkoľvek problémov a aby jeho zdravotný stav nebol kontraindikáciou v niektorých kúpeľoch.

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice sú pre svoju neobyčajnú liečivú vodu, bohatú na magnézium a kalcium, ako aj iné vzácne minerály predurčené na liečbu pohybového a nervového aparátu. Voda v kúpeľoch vo všetkých bazénoch je termálna a každý deň sa vymieňa. Svojim vzácnym zložením vplýva na ľudský organizmus plnou koncentráciou, nateká do bazénov priamo z prameňov.

1. Kedy máte nárok na kúpeľnú liečbu?

Poskytovanie kúpeľnej zdravotnej starostlivosti určí lekár na základe vašich zdravotných záznamov. Podľa indikácie určí lekár, či patríte medzi pacientov skupiny A, kedy poisťovňa za vás hradí všetky náležitosti (strava, ubytovanie, procedúry) alebo patríte do skupiny B, kedy vám poisťovňa prepláca len liečebné procedúry.

Kúpeľnej liečbe musí predchádzať zdravotná starostlivosť, a to buď nemocničná alebo ambulantná. Pacient má nárok na kúpeľnú starostlivosť jeden alebo dvakrát do roka v závislosti od indikácií.

2. Ako vybavíte návrh na kúpeľnú liečbu ?
  • S požiadavkou na kúpeľnú liečbu sa obrátite na svojho všeobecného lekára, pokiaľ ste poistený v slovenskej zdravotnej poisťovni.
  • Všeobecný lekár vás odporučí k lekárovi špecialistovi na základe zistených indikácií.
  • Na základe správy od lekára špecialistu, všeobecný lekár vypíše návrh na kúpeľnú liečbu.
  • Pacient má možnosť vybrať si sám kúpele, ktoré mu podľa zdravotného stavu môže odporučiť lekár.
3. Čo ďalej s návrhom na kúpeľnú liečbu ?

Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý vám vypíše všeobecný lekár, je potrebné doručiť v čo najkratšom čase (najneskôr však 6 týždňov pre uplynutím doby indikácie) na pobočku zdravotnej poisťovne, v ktorej ste poistený. V prípade, že kúpeľný návrh obsahuje všetky náležitosti a je podpísaný lekárom, poisťovňa tento návrh schváli.

Po schválení vám zdravotná poisťovňa listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby. Následne je potrebné, po výbere kúpeľov, rezervovať termín kúpeľnej liečby, ktorá trvá od 21-28 dní. Pacient, ktorý nastúpi na kúpeľnú liečbuv, či už je to skupina A, alebo B NESMIE počas trvania kúpeľnej liečby svojvoľne opustiť kúpele.

Rezervácia kúpeľnej liečby v Sklených Tepliciach

Rezervácie je možné nahlásiť telefonicky alebo emailom: 
tel. : 045 677 1061, 0905 413 297, 0905 576 350
email: recepcia@kupele-skleneteplice.sk 

Recepcia kúpeľov je povinná navrhnúť a potvrdiť Vám termín kúpeľnej liečby, výber kúpeľného domu a typ izby. Potvrdené termíny sú záväzné a môžu byť zmenené len v odôvodnených prípadoch. 

Daň z ubytovania

Všeobecne záväzným nariadením obce Sklené Teplice bola stanovená daň za ubytovanie 1,00 €/os/noc, ktorá nie je zahrnutá v cene za kúpeľnú liečbu. Uvedenú platbu je potrebné uhradiť po príchode do našich kúpeľov pracovníčkam recepcie.

Čo si so sebou priniesť do kúpeľov
  • preukaz poistenca, občiansky preukaz
  • oznámenie o schválení kúpeľnej liečby z poisťovne
  • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré ste dostali z kúpeľov
  • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od vášho lekára, nie staršie ako 14 dní z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie (potvrdenie predkladáte pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi)
  • lieky, ktoré pravidelne užívate v dostatočnom množstve na celú dĺžku pobytu