Opatrenia - Covid 19

Kúpele Opatrenia - Covid 19

Vážení klienti,

naše Kúpele sú otvorené pre klientov (verejnosť) od 21.1.2022, len za účelom wellness - Jaskynný parný kúpeľ, Kúpeľ Márie Terézie, Banský kúpeľ (možnosť rezervácie masáže). 

Wellness - režim OP+

Kaviareň Kursalon - režim OP

Ubytovanie - režim OP

 

Vysvetlenie pojmu "OP":
O - osoba plne očkovaná
P - osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 (max. pred 180 dňami)

Vysvetlenie pojmu "OP+":
O - osoba kompletne očkovaná a zároveň:

  • osoba má posilňovaciu dávku, alebo
  • osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (RT-PCR, Lamp test - 72 hod., AG test - 48 hod.), alebo
  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 (max. pred 180 dňami), alebo
  • osoba do 18 rokov a 2 mesiacov veku, alebo
  • osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku a s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (RT-PCR, Lamp test - 72 hod., AG test - 48 hod.), alebo
  • osoba do 6 rokov veku.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností, prípadne doklad o výnimke v zmysle vyhlášky č. 6/2022 V.v. SR. Do tohoto dokladu je prevádzkovateľ oprávnený nahliadnuť.

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice sú oprávnené požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov všetkých prevádzok predloženie príslušného potvrdenia, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností.

Chceme Vás ubezpečiť, že dbáme na všetky opatrenia, ktoré si súčasná situácia vyžaduje a oznamy sú na viditeľných miestach rozvesené na všetkých prevádzkach našich kúpeľov. Radi by sme Vám chceli vopred poďakovať za to, že rešpektujete všetky prijaté opatrenia, ktoré smerujú k ochrane zdravia všetkých našich klientov aj zamestnancov. Aj takto sa snažíme v tejto neľahkej dobe poskytnúť Vám všetkým v rámci možností, ktoré nám určuje vyhláška a súčasná situácia čo najlepšie služby.

Veríme, že aj napriek týmto opatreniam sa u nás budete cítiť výborne a pomôžete nám svojim prístupom a správaním vytvoriť prostredie, v ktorom budeme všetci schopní fungovať čo najlepšie a priniesť Vám to, kvôli čomu ste k nám prišli.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Pre viac informácií kontaktujte kúpeľnú recepciu na  +421 45 677 10 61 alebo recepcia@kupele-skleneteplice.sk

Ďakujeme.