Spoznajte kúpele

Vaše miesto uzdravenia

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice

Ozdravnú silu termálnych prameňov v Sklených Tepliciach poznali už naši predkovia v 16. storočí. Geotermálne pramene v kúpeľoch obsahujú veľké množstvo prospešných minerálov, ktoré priaznivo vplývajú na nervové ústrojenstvo a pohybový aparát. Liečivá termálna voda svojou jedinečnou koncentráciou a zložením umožňuje vstrebanie prospešných minerálnych látok do telaKúpeľní hostia majú v bazénoch denne k dispozícii čistú, liečivú vodu priamo z prameňov.

Ukáž galériu kúpeľov
Vaše miesto uzdravenia

Miesto, kde bola príroda štedrá - miesto európskych unikátov

Pacienti aj kúpeľní hostia majú okrem lekárom zostaveného procedurálneho programu k dispozícii kúpele, ktoré patria k európskym unikátom. Jaskynný parný kúpeľ „Parenica“ s teplotou 42°C patrí k vyhľadávaným kúpeľom domácich aj zahraničných hostí. Odporúčame tiež navštíviť Banský termálny kúpeľ s replikou Botticeliho zrodenia Venuše alebo kúpeľ Márie Terézie vystavaný v orientálnom štýle, prekrytý krásnou vitrážou. 

Viac o horúcich kúpeľoch
  • 1340
  • 1550
  • 1751
  • 1786
  • 1886
  • Dnes
1340
1550
1751
1786
1886
Dnes
1340

Prvá písomná zmienka o Sklených Tepliciach pochádza z roku 1340. V 14. storočí sa tu predovšetkým ťažilo drevo pre bane v Banskej Štiavnici. Okolo roku 1350 tu vznikla prvá skláreň vo vtedajšom Uhorsku, ktorej odkaz si dodnes nesie obec vo svojom mene. Historické pramene z tejto doby sú, nanešťastie, neúplné. Predpokladá sa, že skláreň zanikla v 17. storočí.

1550

Kúpele sa v historických spisoch spomínajú prvýkrát v roku 1550. Už vtedy poznali obyvatelia blahodarné účinky minerálnej vody Sklených Teplíc na zdravie. Sklené Teplice vlastnili postupne rôzni feudálni majitelia. Koncom 17. storočia vymrel rod Lippayovcov a celý kúpeľný majetok pripadol štátu. Kúpele sa dostali do správy Banského úradu v Banskej Štiavnici, ktorý sa nemalou mierou zaslúžil o výstavbu kúpeľných budov a následné liečebné využitie minerálnych prameňov.

1751

Po zániku sklárne bola v Sklených Tepliciach založená huta, v ktorej sa oddeľovalo zlato a striebro od nevyužívaných rúd pomocou olova. Keď v roku 1751 bol v Banskej Štiavnici na návšteve cisár František Lotrinský, manžel Márie Terézie, navštívil aj hutu v Sklených Tepliciach.

1786

Najslávnejšie udalosti v Sklených Tepliciach sa udiali v roku 1786. Najvýznamnejší osvietenecký vedec Ignác Anton von Born spustil do prevádzky amalgamačnú hutu v tejto obci a následne usporiadal prvý medzinárodný kongres prírodovedcov na svete. Na kongrese predstavil svoju metódu tzv. Bornovej nepriamej amalgamácie – chemického postupu, pri ktorom ortuť na seba viaže čiastočky vzácnych kovov. Na tomto významnom stretnutí sa zúčastnil aj slávny básnik J. W. Goethe, po ktorom je pomenovaný najkrajší kúpeľný dom.

1886

Kúpele v roku 1866 odkúpil murársky majster Jozef Gasparetz z Uľanky. Rodina Gasparetzová vlastnila kúpele až do vydania Benešových dekrétov, kedy im boli kúpele vyvlastnené a prepadli v prospech štátu.

Dnes

V súčasnosti vyviera v Sklených Tepliciach 7 prameňov s teplotou od 37°C do 52,3°C. Využívajú sa aj umelé hĺbkové vrty a studne až do hĺbky 1600m. Sú to najvýznamnejšie pramene vulkanického pásma. Kúpele slúžia pre pacientov s ochoreniami pohybového a nervového aparátu, ale tiež pre komerčných - hotelových hostí, ktorí hľadajú možnosti regenerácie tela aj mysle.

Liečivá sila prírodných termálnych prameňov